Zapraszamy do VI Edycji Programu "InstaKod dla Szkół" 2023/2024

Z przyjemnością informujemy, że InstaKod.pl uruchamia VI edycję programu „InstaKod dla Szkół”. Każdy nauczyciel zarejestrowany w programie otrzymuje darmowy dostęp do platformy oraz e-podręcznika dla siebie i swoich uczniów.

Czym jest InstaKod dla szkół klas 4-8?

InstaKod jest programem nauczania informatyki dla klas 4-8 wraz z podręcznikami do informatyki dla klas 4-8 w pełni zintegrowany z podstawą programową.
Program stanowi część zestawu materiałów wspierających nauczyciela i ucznia, w skład których wchodzą: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, platforma edukacyjna oraz poradniki metodyczne. Platforma edukacyjna InstaKod dostępna jest pod adresem instakod.pl . Nauczyciel na swoim koncie zakłada i zarządza kontami uczniów, mając pełny wgląd w wyniki ich pracy. Ewaluuje postępy uczniów za pomocą quizów oraz sprawdzianów on-line. W ramach wsparcia dla nauczycieli na platformie dostępne są również szkolenia on- line z nawigacji po platformie, wybranych języków programowania oraz metodyki nauczania.

W klasach 4-6 język wybrany do nauki podstaw programowania to Assembly. Jest językiem wizualnym, z założenia powstałym do celów edukacyjnych. Składa się jedynie z 10 instrukcji, wystarczających do wprowadzenia pojęć wejścia i wyjścia, operacji arytmetycznych, instrukcji warunkowej oraz pętli.

W klasach 7-8 język wybrany do nauki podstaw programowania to Nianiolang. Język ten jest językiem tekstowym. Biblioteka dostępnych w nim instrukcji ograniczona została do 50, co umożliwia skupienie się na istocie ćwiczonych pojęć. Zgodnie z zasadą spiralności, pojęcia programistyczne poznane i przećwiczone na etapie nauczania w klasach 4-6 w języku wizualnym są powtarzane i ćwiczone w języku tekstowym w klasach 7-8. Pojęcia rozbudowane są o tablice, napisy i funkcje. Uczniowie zdolni, po ukończeniu programu klas 7-8 są gotowi, by głębiej poznać algorytmikę i z łatwością przechodzą do programowania np. w języku C++ (jeden z języków Olimpiady Informatycznej).

Warunki udziału w VI Edycji InstaKod dla Szkół

Aby wziąć udział w Programie, nauczyciel powinien dokonać rejestracji na platformie Instakod. Do Programu mogą przystąpić nauczyciele informatyki klas 4-8. Czas trwania V Edycji to rok szkolny 2023/2024. Nauczyciele zarejestrowani w systemie otrzymają dostęp do platformy, możliwości założenia kont uczniom, e-podręczników i innych materiałów dydaktycznych będą mogli uczestniczyć w szkoleniach metodycznych InstaKod. Istnieje również możliwość prowadzenia kół informatycznych w oparciu o InstaKod. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na naszej stronie, a pytania prosimy kierować na adres instakod@instakod.pl

Regulamin: Regulamin programu InstaKod dla Szkół 2023/2024

Szkolenia z podstaw programowania InstaKod dla nauczycieli

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń.