Czy InstaKod jest bezpłatny?

Dostęp do platformy dla nauczycieli prowadzących zajęcia informatyki w szkole jest nieodpłatny.

Oczywiście rozwój i utrzymanie takiej platformy jak InstaKod wymaga nakładów finansowych, które obecnie ponosimy ze środków własnych. Utrzymanie sytemu w kolejnych latach będzie finansowane z przychodu ze sprzedaży podręczników do informatyki InstaKod dla klas 4-8.

Podręcznik dla klasy 4 jest w trakcie procedury dopuszczenia przez MEN do użytku w szkole. Zakup podręcznika w wersji papierowej będzie możliwy od września 2020. Jego wersja elektroniczna dostępna jest na naszej stronie. Wydanie podręczników dla klas 5-8 planowane jest w trakcie roku szkolnego 2020/2021. Już teraz obszerne materiały w formie e-podręczników do wszystkichpoziomów klas w zakresie programowania dostępne są na platformie.

Czy mogę prowadzić zajęcia informatyki w klasie w oparciu o InstaKod, ale korzystając z innego podręcznika?

Dopóki podręczniki InstaKod nie zostaną wydane, to jak najbardziej. Po wydaniu podręczników będziemy oczekiwali zakupu podręcznika dla szkoły. Oczywiście wymiana podręczników do informatyki na poszczególnych poziomach klas w szkole jest procesem rozłożonym w czasie, zapoznanie się z InstaKod też wymaga czasu, więc nie planujemy żadnych nagłych działań blokujących dostęp do nieodpłatnej wersji elektronicznej podręcznika i zachęcamy wszystkich do używania InstaKod już teraz i spokojnego planowania wymiany podręczników w odpowiednim momencie.

Czy mogę prowadzić kółko informatyczne w oparciu o InstaKod?

Tak, o ile są to zajęcia szkolne.

Jeśli zajęcia chciałaby prowadzić placówka komercyjna prowadząca nauczanie pozaszkolne to prosimy o kontakt z nami drogą mailową w celu ustalenia zakresu i zasad licencjonowania.