Platforma do nauki podstaw informatyki dla szkół

  • Kompleksowy system i program nauczania dla klas 4-6
  • Zgodny z nową podstawą programową
  • Dla klas 4-6 edytor wizualny z bardzo prostym językiem Assembly
  • Dla klas 7-8 zintegrowane środowisko zadań i programów języka Nianiolang (dostępne od 2019/2020)
InstaKod to nowoczesna platforma edukacyjna będąca dopełnieniem e-podręcznika informatyki dla klas 4-6. Wspiera budowanie podstawowych umiejętności programistycznych poprzez doskonalenie i ciągłą ewaluację postępów uczniów. Skupia uwagę na podstawowych pojęciach programistycznych, oferując bogaty zbiór zadań opartych o zmienne w Assembly, wizualnym środowisku programistycznym dla klas 4-6 i prostym języku tekstowym Nianiolang dla klas 7-8 (dostępne od 2019/2020). Instakod prowadzi przez pełen zakres lekcji zgodnych z podstawą programową informatyki oraz udostępnia sprawdziany i bieżące informacje o postępach uczniom i nauczycielom.